Slovenia, 8000 Novo Mesto, Bršljin 44

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

SimicTrans (podjetje SimicTrans s.p.) vaše osebne podatke zbira, hrani in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu podatkov ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Na tej strani najdete jedrnate, pregledne, razumljive in v lahko dostopni obliki podane informacije o tem, v smislu 12. do 14. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

  a) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

 • - Upravljavec osebnih podatkov je podjetje SimicTrans s.p., Bršljin 44, 8000 Novo Mesto, vladimir.simic24@gmail.com , +386 (51) 77 38 63.
 • - Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

  b) Vrste podatkov, ki jih zbiramo

 • - Matične podatke (ime in priimek, ulica, poštna številka, kraj, davčno številko, poklic, rojstni datum, telefon in e-poštno številko),

  c) Nameni obdelave navedenih podatkov ter pravna podlaga za njihovo obdelavo so:

 • - občasno informiranje o ponudbi in novostih podjetja;
 • - občasno telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje registriranih vporabnika;
 • - izvajanje notranjih analiz s ciljem ponujati še boljše storitve.

  d) Rok hrambe podatkov

 • - Podatki se hranijo dve leti.

  e) Pravica uporabnika

 • - Pravica uporabnika je zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene informiranja oziroma neposrednega trženja.
 • - Registrirani vporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da podjetje SimicTrans s.p. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.
 • - Podjetje SimicTrans s.p. bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečilo uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestilo uporabnika, ki je to zahteval.